dječji fitnes centar smart gym

školica plivanja
za djecu uzrasta
3 do 13 godina

Plivanje, omogućava kretanje po površini vode, gdje uz visok stepen korelacije čitavog lokomotornog aparata, povećava nivo skoro svih antropoloških karakteristika i sposobnosti. Kroz smart gym školicu plivanja, u odnosu na plivačko znanje razlikjemo tri etape u razvoju plivanja. U odnosu na uzrast, plivačko znanje i strah od vode, formiraju se homogene grupe, kako bi omogućili djetetu najveći mogući napredak. Prva etapa se odnosi na održavanje sopstvenog tijela na vodenoj površini. Drugu etapu karakteriše da dijete nauči da pliva na određeni način. U tom periodu možemo govoriti o razvoju plivačke tehnike i metodike („pseće“ i „žablje“). Treća etapa podrazumijeva sportsko plivanje odgovarajućom tehnikom (kraul, prsno, delfin).Plivanje se odvija u procesu dozirane, planske i organizovane dječje samostalnosti, kreativnosti i individualnosti. Vodeni ambijent stvara dobre uslove za razvijanje društveno poželjnih osobina, gdje se prije svega misli na radnu disciplinu, kreativnost, ljubav prema učenju, smjelost, upornost, hrabrost, zadovoljstvo, vedro raspoloženje. Rad u vodi, nezavisno na kojem je nivou koncepiran (učenje, usavršavanje ili treniranje) moramo prihvatiti kao specifičnu aktivnost čija se problematika usložnjava činjenicom da se odvija u vodi, za čovjeka netipičnoj sredini.

Plivanjem se utiče na pravilan, skladan i harmoničan rast i razvoj tijela u cjelini, pravilno i lijepo držanje, elastičnost ligamenata i tetiva kao i pokretljivost zglobova, a kako se u toku plivanja, tijelo plivača nalazi u ležećem, horizontalnom položaju, dolazi do rasterećenja kićmenog stuba.

U tom slučaju svi pokreti se obavljaju smanjenim naporom, ravnomjerno i efikasno opterećujući muskulaturu udova i trupa, sa posebnim akcentom na velike grupe mišića leđa, grudi, ramenog i karličnog pojasa. Plivanje sa naglaskom disanja, najbolje je profilaksa u otklanjanju deformiteta grudnog koša, i ostalih posturalnih deformiteta kod mladih u razvoju. Boravak u vodi uzrokuje povećanje otpornosti organizma na različita oboljenja i na različite temperaturne promjene, a ujedno se poboljšavaju i fiziološke fukcije kože. Naravno pored grupnih, organizujemo i individualne treninge, kao i poluindividualne treninge.         

 Za siguran nastavak učenja plivanja, kretanja kroz vodu i savladanja tehnike kod nas možete pronaći i specijalizovane daske za plivanje, po cijeni od 11.99e, u rozoj i plavoj boji.